Επιστημονική ομάδα

2023-01-13T13:08:33+00:00

Παναγιώτα Μπαμπαλέτσου

Η Μπαμπαλέτσου Παναγιώτα, είναι Εργοθεραπεύτρια, απόφοιτη του τμήματος
Εργοθεραπείας της Σ.Ε.Υ.Π του Α.Τ.Ε.Ι Αθήνας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών στην “Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική – Έρευνα”, από την Ιατρική
σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του τμήματος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Από το 2009 παρέχει υπηρεσίες
Εργοθεραπείας (αξιολόγηση και παρέμβαση), σε παιδιά προσχολικής και σχολικής
ηλικίας με νευροαναπτυξιακές διαταραχές.
Έχει απασχοληθεί ως επιμορφώτρια του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Έχει εκπαιδευτεί στη μέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, στην
κινησιοπαιδαγωγική μέθοδο Sherborne, στις βασικές αρχές Pivotal Response
Treatment, στη Θεραπεία σίτισης (αισθησιοκινητική προσέγγιση) και έχει
συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια που αφορούν τις
νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Έχει δημιουργήσει υλικό παρέμβασης καθώς και
σχετικά ηλεκτρονικά βιβλία. Έχει άριστη γνώση της αγγλικής και καλή γνώση της
γαλλικής γλώσσας.