Τεστ Δυσκολιών Κινητικού Συντονισμού (10-15 ετών)

Τεστ Δυσκολιών Κινητικού Συντονισμού (10-15 ετών)

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 15 multiple-choice  ερωτήσεις και αποτελεί μια σύντομη αξιολόγηση συμπτωμάτων για πιθανές  δυσκολίες στον κινητικό συντονισμό.

Το τεστ αυτό έχει επιμεληθεί από το  Alberta Children’s Hospital Decision Support Research Team και έχει  σταθμιστεί σε πληθυσμό στον Καναδά και την Αγγλία. Το ερωτηματολόγιο είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά ηλικίας 10-15 χρονών