Δωρεάν 
Προληπτικός
Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Τί Είναι Πρώιμη Παρέμβαση 

Η πρώιμη παρέμβαση είναι μια σειρά συγχρονισμένων θεραπειών, οι οποίες παρέχονται από ειδικούς και εστιάζουν στο να αποτρέψουν και να κατευνάσουν αναπτυξιακά προβλήματα τα οποία μπορεί να αναπτύξει ένα παιδί σε πολύ μικρές ηλικίες (ακόμα και μετά την γέννησή του). Στην ουσία όμως, πως μια τέτοια διαδικασία θα ωφελούσε το παιδί μου; Τι θα πρέπει να γνωρίζω σαν γονιός και ποια τα είδη της Πρώιμης Παρέμβασης;

Όλες οι απαντήσεις αναλυτικά παρακάτω: 

Και πώς μπορεί η Πρώιμη Παρέμβαση να βοηθήσει το παιδί μου;

Η Πρώιμη παρέμβαση συχνά εστιάζει σε τέσσερα βασικά στοιχεία της ανάπτυξης του παιδιού, τη γνωστική, την σωματική, την συμπεριφορική και κοινωνική, αλλά και την συμπεριφορική του ανάπτυξη. Αυτό γίνεται γιατί αυτοί οι τέσσερις τομείς είναι πρωταρχικοί παράγοντες για την φυσιολογική ανάπτυξη ενός παιδιού.

 • Αρχικά, η γνωστική ανάπτυξη αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων προφορικού λόγου και γλώσσας, καθώς και την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής.

Οι αριθμητικές δεξιότητες και η γνώση της λογικής επίλυσης προβλημάτων αποτελούν επίσης μέρος της γνωστικής ανάπτυξης ενός παιδιού.

Η γνωστική ανάπτυξη συνδέεται σημαντικά με τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και την ικανότητα του παιδιού να εισέλθει στην αγορά εργασίας, αργότερα στη ζωή του.

Η έγκαιρη πρόσβαση στην Πρώιμη Παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει το παιδί στις επιδόσεις του σε διαγωνίσματα και σχολικά επιτεύγματα, σε ευκαιρίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και  στην εύρεση εργασίας όταν τελειώσει το σχολείο.

 • Η σωματική ανάπτυξη μπορεί εξίσου να επηρεαστεί θετικά από την Πρώιμη Παρέμβαση. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε στη σωματική υγεία.

Εάν το παιδί εμφανίσει κινητικές δυσκολίες ή αναπηρίες λόγω κάποιας καθυστέρησης ή ιατρικού προβλήματος, τότε η Πρώιμη Παρέμβαση θα βοηθήσει το παιδί μέσω ασκήσεων να προσαρμοστεί σε καθημερινές δραστηριότητες.

Η σωματική ανάπτυξη, όπως είναι κατανοητό, αποτελεί το θεμέλιο για όλες τις άλλες πτυχές της ανάπτυξης.

Τα αποτελέσματα της Πρώιμης Παρέμβασης σε αυτήν την περίπτωση περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση προβλημάτων που εμφανίστηκαν κατά τον τοκετό, τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης μολυσματικών ασθενειών και τη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας.

 • Η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού περιλαμβάνει την επίγνωσή του για τις δικές του συναισθηματικές ανάγκες αλλά και των γύρω του.

Μέσω της Πρώιμης Παρέμβασης, το παιδί αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση και την ικανότητα να ρυθμίσει τα δυσάρεστα συναισθήματα.

Η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη συνδέεται επίσης με την ικανότητα του παιδιού να δημιουργεί σχέσεις με τους άλλους.

Επιπρόσθετα, η Πρώιμη Παρέμβαση μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης κλινικά διαγνωσμένων προβλημάτων ψυχικής υγείας

 • Τέλος, η ικανότητα των παιδιών να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους, την προσοχή και τις παρορμήσεις τους είναι μέρος της συμπεριφορικής τους ανάπτυξης.

Μέσω της Πρώιμης Παρέμβασης, ένα παιδί μαθαίνει πώς να συναναστρέφεται με άλλους.

Τα ζητήματα αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία συνδέονται στενά με την εμπλοκή του παιδιού σε εγκληματικές δραστηριότητες στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή.

Η Πρώιμη Παρέμβαση χρησιμοποιείται ευρέως για τη μείωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της εγκληματικότητας, καθώς και της βίας στο σχολείο.

Επομένως, Η Πρώιμη Παρέμβαση είναι εκεί για να βοηθήσει και να καθοδηγήσει το παιδί στην καλύτερη δυνατή συμπεριφορική του ανάπτυξη στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον.

Ποια είναι τα είδη Πρώιμης Παρέμβασης;

Όπως είδαμε παραπάνω, η Πρώιμη Παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς ένα παιδί για την φυσιολογική του ανάπτυξη, σωματικά, γνωστικά αλλά και κοινωνικά.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε περίπτωσης Πρώιμης Παρέμβασης είναι διαφορετική, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού, το ιστορικό του αλλά και τις γονιδιακές προθέσεις.

Επομένως, ανάλογα με το τι βοήθεια χρειάζεται ένα παιδί, ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει να απευθυνθεί αντίστοιχα σε κάποιον ειδικό για το συγκεκριμένο πρόβλημα του παιδιού του. Κάποια παραδείγματα Πρώιμης Παρέμβασης είναι τα εξής:

 • Λογοθεραπεία

Εάν το παιδί σας δυσκολεύεται με την επικοινωνία, μπορεί αργεί να μιλήσει ή να αντιμετωπίζει προβλήματα ορθοφωνίας και προφοράς. Ειδικά όταν πρόκειται για βρεφικές ηλικίες μηδέν έως τριών χρονών, είναι πιθανό να μην μπορεί να εκφραστεί εύκολα και να μην καταλαβαίνετε τι χρειάζεται.

Επομένως, η λογοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε τι προκαλεί τη δυσκολία αυτή και να την αντιμετωπίσετε με τον ειδικό.

 • Εργοθεραπεία

Στην Πρώιμη Παρέμβαση, η εργοθεραπεία μπορεί να είναι ωφέλιμη εάν το παιδί σας δεν έχει εκπληρώσει κρίσιμα ορόσημα σωματικής ανάπτυξης.

Η εργοθεραπεία στοχεύει στην ενίσχυση των μικρών και λεπτών κινητικών ικανοτήτων του παιδιού, ώστε να μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί.

Η ευελιξία, η δύναμη, η στάση του σώματος, η κίνηση, η αισθητηριακή επεξεργασία, η ισορροπία και ο συντονισμός είναι όλα παραδείγματα εργοθεραπείας.

 • Νοσηλευτική Υπηρεσία

Τέλος, σε πιο δύσκολες περιπτώσεις, το παιδί σας μπορεί να χρειάζεται νοσηλευτικές υπηρεσίας, εάν έχει αναπτυξιακή καθυστέρηση ή αναπηρία που απαιτεί σίτιση με σωλήνα ή καθαρισμό επιδέσμου, κλπ.

Μέσω των υπηρεσιών νοσηλείας, ένας ειδικός θα σας βοηθήσει και θα σας διδάξει πώς να διαχειρίζεστε αυτές τις ευθύνες και να παρέχετε στο παιδί σας την καλύτερη δυνατή φροντίδα και μόνοι σας.

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Τί Είναι Πρώιμη Παρέμβαση 

Η πρώιμη παρέμβαση είναι μια σειρά συγχρονισμένων θεραπειών, οι οποίες παρέχονται από ειδικούς και εστιάζουν στο να αποτρέψουν και να κατευνάσουν αναπτυξιακά προβλήματα τα οποία μπορεί να αναπτύξει ένα παιδί σε πολύ μικρές ηλικίες (ακόμα και μετά την γέννησή του). Στην ουσία όμως, πως μια τέτοια διαδικασία θα ωφελούσε το παιδί μου; Τι θα πρέπει να γνωρίζω σαν γονιός και ποια τα είδη της Πρώιμης Παρέμβασης;

Όλες οι απαντήσεις αναλυτικά παρακάτω: 

Και πώς μπορεί η Πρώιμη Παρέμβαση να βοηθήσει το παιδί μου;

Η Πρώιμη παρέμβαση συχνά εστιάζει σε τέσσερα βασικά στοιχεία της ανάπτυξης του παιδιού, τη γνωστική, την σωματική, την συμπεριφορική και κοινωνική, αλλά και την συμπεριφορική του ανάπτυξη. Αυτό γίνεται γιατί αυτοί οι τέσσερις τομείς είναι πρωταρχικοί παράγοντες για την φυσιολογική ανάπτυξη ενός παιδιού.

 • Αρχικά, η γνωστική ανάπτυξη αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων προφορικού λόγου και γλώσσας, καθώς και την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής.

Οι αριθμητικές δεξιότητες και η γνώση της λογικής επίλυσης προβλημάτων αποτελούν επίσης μέρος της γνωστικής ανάπτυξης ενός παιδιού.

Η γνωστική ανάπτυξη συνδέεται σημαντικά με τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και την ικανότητα του παιδιού να εισέλθει στην αγορά εργασίας, αργότερα στη ζωή του.

Η έγκαιρη πρόσβαση στην Πρώιμη Παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει το παιδί στις επιδόσεις του σε διαγωνίσματα και σχολικά επιτεύγματα, σε ευκαιρίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και  στην εύρεση εργασίας όταν τελειώσει το σχολείο.

 • Η σωματική ανάπτυξη μπορεί εξίσου να επηρεαστεί θετικά από την Πρώιμη Παρέμβαση. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε στη σωματική υγεία.

Εάν το παιδί εμφανίσει κινητικές δυσκολίες ή αναπηρίες λόγω κάποιας καθυστέρησης ή ιατρικού προβλήματος, τότε η Πρώιμη Παρέμβαση θα βοηθήσει το παιδί μέσω ασκήσεων να προσαρμοστεί σε καθημερινές δραστηριότητες.

Η σωματική ανάπτυξη, όπως είναι κατανοητό, αποτελεί το θεμέλιο για όλες τις άλλες πτυχές της ανάπτυξης.

Τα αποτελέσματα της Πρώιμης Παρέμβασης σε αυτήν την περίπτωση περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση προβλημάτων που εμφανίστηκαν κατά τον τοκετό, τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης μολυσματικών ασθενειών και τη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας.

 • Η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού περιλαμβάνει την επίγνωσή του για τις δικές του συναισθηματικές ανάγκες αλλά και των γύρω του.

Μέσω της Πρώιμης Παρέμβασης, το παιδί αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση και την ικανότητα να ρυθμίσει τα δυσάρεστα συναισθήματα.

Η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη συνδέεται επίσης με την ικανότητα του παιδιού να δημιουργεί σχέσεις με τους άλλους.

Επιπρόσθετα, η Πρώιμη Παρέμβαση μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης κλινικά διαγνωσμένων προβλημάτων ψυχικής υγείας

 • Τέλος, η ικανότητα των παιδιών να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους, την προσοχή και τις παρορμήσεις τους είναι μέρος της συμπεριφορικής τους ανάπτυξης.

Μέσω της Πρώιμης Παρέμβασης, ένα παιδί μαθαίνει πώς να συναναστρέφεται με άλλους.

Τα ζητήματα αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία συνδέονται στενά με την εμπλοκή του παιδιού σε εγκληματικές δραστηριότητες στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή.

Η Πρώιμη Παρέμβαση χρησιμοποιείται ευρέως για τη μείωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της εγκληματικότητας, καθώς και της βίας στο σχολείο.

Επομένως, Η Πρώιμη Παρέμβαση είναι εκεί για να βοηθήσει και να καθοδηγήσει το παιδί στην καλύτερη δυνατή συμπεριφορική του ανάπτυξη στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον.

Ποια είναι τα είδη Πρώιμης Παρέμβασης;

Όπως είδαμε παραπάνω, η Πρώιμη Παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς ένα παιδί για την φυσιολογική του ανάπτυξη, σωματικά, γνωστικά αλλά και κοινωνικά.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε περίπτωσης Πρώιμης Παρέμβασης είναι διαφορετική, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού, το ιστορικό του αλλά και τις γονιδιακές προθέσεις.

Επομένως, ανάλογα με το τι βοήθεια χρειάζεται ένα παιδί, ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει να απευθυνθεί αντίστοιχα σε κάποιον ειδικό για το συγκεκριμένο πρόβλημα του παιδιού του. Κάποια παραδείγματα Πρώιμης Παρέμβασης είναι τα εξής:

 • Λογοθεραπεία

Εάν το παιδί σας δυσκολεύεται με την επικοινωνία, μπορεί αργεί να μιλήσει ή να αντιμετωπίζει προβλήματα ορθοφωνίας και προφοράς. Ειδικά όταν πρόκειται για βρεφικές ηλικίες μηδέν έως τριών χρονών, είναι πιθανό να μην μπορεί να εκφραστεί εύκολα και να μην καταλαβαίνετε τι χρειάζεται.

Επομένως, η λογοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε τι προκαλεί τη δυσκολία αυτή και να την αντιμετωπίσετε με τον ειδικό.

 • Εργοθεραπεία

Στην Πρώιμη Παρέμβαση, η εργοθεραπεία μπορεί να είναι ωφέλιμη εάν το παιδί σας δεν έχει εκπληρώσει κρίσιμα ορόσημα σωματικής ανάπτυξης.

Η εργοθεραπεία στοχεύει στην ενίσχυση των μικρών και λεπτών κινητικών ικανοτήτων του παιδιού, ώστε να μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί.

Η ευελιξία, η δύναμη, η στάση του σώματος, η κίνηση, η αισθητηριακή επεξεργασία, η ισορροπία και ο συντονισμός είναι όλα παραδείγματα εργοθεραπείας.

 • Νοσηλευτική Υπηρεσία

Τέλος, σε πιο δύσκολες περιπτώσεις, το παιδί σας μπορεί να χρειάζεται νοσηλευτικές υπηρεσίας, εάν έχει αναπτυξιακή καθυστέρηση ή αναπηρία που απαιτεί σίτιση με σωλήνα ή καθαρισμό επιδέσμου, κλπ.

Μέσω των υπηρεσιών νοσηλείας, ένας ειδικός θα σας βοηθήσει και θα σας διδάξει πώς να διαχειρίζεστε αυτές τις ευθύνες και να παρέχετε στο παιδί σας την καλύτερη δυνατή φροντίδα και μόνοι σας.