Δωρεάν 
Προληπτικός
Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Η Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) ή διάσπαση προσοχής είναι από τις πλέον μελετημένες διαταραχές της παιδικής ηλικίας, επειδή έχει μεγάλη συχνότητα, συνέπειες στην καθημερινή ζωή και είναι μια μακροπρόθεσμη κατάσταση. Η αυξημένη κινητικότητα, η παρορμητικότητα και η έλλειψη συγκέντρωσης προσοχής είναι τρία από τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Η νοημοσύνη των παιδιών με αυτή τη διαταραχή είναι συνήθως φυσιολογική.

 

Συμπτώματα

Χαρακτηριστικά συμπτώματα του παιδιού με Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/ υπερκινητικότητας (διάσπαση προσοχής)μπορεί να είναι ορισμένα από τα ακόλουθα:

 • Συνεχής μετακίνηση
 • Μεταπηδά εύκολα από μια δραστηριότητα σε άλλη
 • Κάνει συνέχεια αταξίες
 • Πιάνει συνέχεια αντικείμενα που δεν επιτρέπεται
 • Αδιαφορεί στην τιμωρία
 • Συγκρούσεις με συνομηλίκους
 • Έχει αστάθεια ή αδεξιότητα
 • Πιθανές δυσκολίες μάθησης

Η συχνότητα με την οποία παρατηρείται η ΔΕΠ-Υ (Διασπαση προσοχης) έχει σχέση με τα κριτήρια που τίθενται σε κάθε κοινωνία γι’ αυτό και πολιτισμικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο. Τα ποσοστά ποικίλλουν στις διάφορες χώρες. Το ποσοστό αυτό παγκοσμίως ανέρχεται σε 3 – 6%, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής και τον πολιτισμό τους.

Το υπερκινητικό παιδί βρίσκεται σε μια συνεχή διέγερση, συνεχώς μεταπηδά από τη μια δραστηριότητα στην άλλη, ενώ η απροσεξία στη συμπεριφορά του εκφράζεται με το “δεν τελειώνω κάτι που έχω αρχίσει”. Στην απροσεξία έχουμε και υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα. Αυτός ο συνδυασμός “φτιάχνει” το σύνδρομο. Ένα φυσιολογικό παιδί μπορεί να είναι ζωηρό, αλλά δεν έχει διάσπαση προσοχής, μπορεί να κοντρολάρει τον εαυτό του.

Πώς προσεγγίζουμε τις δυσκολίες αυτές στα κέντρα ikid;

Η “θεραπευτική” αντιμετώπιση των παιδιών με ΔΕΠ-Υ, όπως προτείνεται από τα Κέντρα μας είναι μια πολύπλευρη προσέγγιση. Η διεπιστημονική ομάδα των iKid είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε παιδιού. Γίνεται προσπάθεια να διδαχθούν στο παιδί τρόποι, με ειδικές ασκήσεις, για να ξεπεράσει δυσκολίες και ανεπάρκειες σε συγκεκριμένους τομείς της γνωστικής του ανάπτυξης όπως η γνωστική δεξιότητα της προσοχής.

Τί και ποιές είναι αυτές οι γνωστικές δεξιότητες;

Οι γνωστικές δεξιότητες είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και αφομοίωση κάθε είδους πληροφορίας που λαμβάνουμε.
Στις βασικές γνωστικές δεξιότητες περιλαμβάνονται η ακουστική επεξεργασία, η οπτική επεξεργασία, η μακροπρόθεσμη μνήμη, η λογική, η βραχυπρόθεσμη μνήμη, ή προσοχή και η ταχύτητα επεξεργασίας.

Στο σχεδιάγραμμα παρακάτω φαίνεται καθαρά πως λειτουργεί ο μηχανισμός μάθησης του εγκεφάλου μας.

Όλες οι πληροφορίες επεξεργάζονται αυτόματα από τις δεξιότητες ακούσιας επεξεργασίας του εγκεφάλου(με μπλε). Σε περίπτωση που η πληροφορία είναι γνωστή ο εγκέφαλος την επεξεργάζεται και απλά την αποθηκεύει. Σε περίπτωση που η πληροφορία είναι νέα χρειάζεται βαθύτερη επεξεργασία (πορτοκαλί δεξιότητες) ώστε να γίνει κατανοητή και να αποθηκευτεί. Εάν κάποιο από αυτά τα “γρανάζια” υστερεί τότε η επεξεργασία και κατ΄επέκταση η γνώση είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Τι κάνει το πρόγραμμα ikid…
Εξατομικευμένη και στοχευμένη προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά.Εντοπισμός με ακρίβεια των αδυναμιών των γνωστικών δεξιοτήτων που προκαλούν τις δυσκολίες.

Στόχος του προγράμματος
Εξειδικευμένες ασκήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση όλων των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων, μόνιμα αποτελέσματα καθώς τα προβλήματα αντιμετωπίζονται σε βάθος.

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Η Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) ή διάσπαση προσοχής είναι από τις πλέον μελετημένες διαταραχές της παιδικής ηλικίας, επειδή έχει μεγάλη συχνότητα, συνέπειες στην καθημερινή ζωή και είναι μια μακροπρόθεσμη κατάσταση. Η αυξημένη κινητικότητα, η παρορμητικότητα και η έλλειψη συγκέντρωσης προσοχής είναι τρία από τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Η νοημοσύνη των παιδιών με αυτή τη διαταραχή είναι συνήθως φυσιολογική.

 

Συμπτώματα

Χαρακτηριστικά συμπτώματα του παιδιού με Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/ υπερκινητικότητας (διάσπαση προσοχής)μπορεί να είναι ορισμένα από τα ακόλουθα:

 • Συνεχής μετακίνηση
 • Μεταπηδά εύκολα από μια δραστηριότητα σε άλλη
 • Κάνει συνέχεια αταξίες
 • Πιάνει συνέχεια αντικείμενα που δεν επιτρέπεται
 • Αδιαφορεί στην τιμωρία
 • Συγκρούσεις με συνομηλίκους
 • Έχει αστάθεια ή αδεξιότητα
 • Πιθανές δυσκολίες μάθησης

Η συχνότητα με την οποία παρατηρείται η ΔΕΠ-Υ (Διασπαση προσοχης) έχει σχέση με τα κριτήρια που τίθενται σε κάθε κοινωνία γι’ αυτό και πολιτισμικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο. Τα ποσοστά ποικίλλουν στις διάφορες χώρες. Το ποσοστό αυτό παγκοσμίως ανέρχεται σε 3 – 6%, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής και τον πολιτισμό τους.

Το υπερκινητικό παιδί βρίσκεται σε μια συνεχή διέγερση, συνεχώς μεταπηδά από τη μια δραστηριότητα στην άλλη, ενώ η απροσεξία στη συμπεριφορά του εκφράζεται με το “δεν τελειώνω κάτι που έχω αρχίσει”. Στην απροσεξία έχουμε και υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα. Αυτός ο συνδυασμός “φτιάχνει” το σύνδρομο. Ένα φυσιολογικό παιδί μπορεί να είναι ζωηρό, αλλά δεν έχει διάσπαση προσοχής, μπορεί να κοντρολάρει τον εαυτό του.

Πώς προσεγγίζουμε τις δυσκολίες αυτές στα κέντρα ikid;

Η “θεραπευτική” αντιμετώπιση των παιδιών με ΔΕΠ-Υ, όπως προτείνεται από τα Κέντρα μας είναι μια πολύπλευρη προσέγγιση. Η διεπιστημονική ομάδα των iKid είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε παιδιού. Γίνεται προσπάθεια να διδαχθούν στο παιδί τρόποι, με ειδικές ασκήσεις, για να ξεπεράσει δυσκολίες και ανεπάρκειες σε συγκεκριμένους τομείς της γνωστικής του ανάπτυξης όπως η γνωστική δεξιότητα της προσοχής.

Τί και ποιές είναι αυτές οι γνωστικές δεξιότητες;

Οι γνωστικές δεξιότητες είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και αφομοίωση κάθε είδους πληροφορίας που λαμβάνουμε.
Στις βασικές γνωστικές δεξιότητες περιλαμβάνονται η ακουστική επεξεργασία, η οπτική επεξεργασία, η μακροπρόθεσμη μνήμη, η λογική, η βραχυπρόθεσμη μνήμη, ή προσοχή και η ταχύτητα επεξεργασίας.

Στο σχεδιάγραμμα παρακάτω φαίνεται καθαρά πως λειτουργεί ο μηχανισμός μάθησης του εγκεφάλου μας.

Όλες οι πληροφορίες επεξεργάζονται αυτόματα από τις δεξιότητες ακούσιας επεξεργασίας του εγκεφάλου(με μπλε). Σε περίπτωση που η πληροφορία είναι γνωστή ο εγκέφαλος την επεξεργάζεται και απλά την αποθηκεύει. Σε περίπτωση που η πληροφορία είναι νέα χρειάζεται βαθύτερη επεξεργασία (πορτοκαλί δεξιότητες) ώστε να γίνει κατανοητή και να αποθηκευτεί. Εάν κάποιο από αυτά τα “γρανάζια” υστερεί τότε η επεξεργασία και κατ΄επέκταση η γνώση είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Τι κάνει το πρόγραμμα ikid…
Εξατομικευμένη και στοχευμένη προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά.Εντοπισμός με ακρίβεια των αδυναμιών των γνωστικών δεξιοτήτων που προκαλούν τις δυσκολίες.

Στόχος του προγράμματος
Εξειδικευμένες ασκήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση όλων των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων, μόνιμα αποτελέσματα καθώς τα προβλήματα αντιμετωπίζονται σε βάθος.