Δωρεάν 
Προληπτικός
Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Καθυστέρηση λόγου. Η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, επιτελείται μέσα στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και βασίζεται σε σχέσεις αλληλεπίδρασης. Μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα το παιδί εκδηλώνει την επικοινωνιακή του πρόθεση, αναπτύσσει κοινά σημεία αναφοράς και διευρύνει σιγά-σιγά τις γλωσσικές του δεξιότητες.

Η διαδρομή αυτή οδηγεί το παιδί από το στάδιο της προλεκτικής επικοινωνίας στην κατάκτηση όλων των πτυχών της γλώσσας (φωνολογικής, γραμματικής, συντακτικής, σημασιολογικής, πραγματολογικής). Στην περίπτωση όμως, που υπάρχει επιβράδυνση της γλωσσικής εξέλιξης οι λέξεις ή οι προτάσεις δεν γίνονται κατανοητές ή δεν χρησιμοποιούνται ανάλογα με την αντίστοιχη ηλικία του παιδιού.

Μελέτες που έχουν διενεργηθεί στον γενικό πληθυσμό δείχνουν ότι το 4% των παιδιών με ηλικία 3 ετών παρουσιάζουν καθυστέρηση στον λόγο. Οι διαταραχές του λόγου παρουσιάζονται συχνότερα στα αγόρια από ότι στα κορίτσια με αναλογία 2: 1.

Πότε μιλάμε για καθυστέρηση λόγου

Μιλάμε για καθυστέρηση λόγου όταν το παιδί σας πλησιάζει την ηλικία των 3 ετών και:

 • Επικοινωνεί μόνο με νοήματα (δείχνει αυτό που θέλει)
 • Λέει μόνο συλλαβές ή λέξεις όπως μαμά, μπαμπά, παππού, γιαγιά, νερό (λεξιλόγιο < 10)
 • Δυσκολεύεται να μιμηθεί λεξούλες που του λέμε
 • Ο λόγος του είναι ακατανόητος από το κοινωνικό περιβάλλον
 • Δεν ακολουθεί εντολές ή οδηγίες (π.χ. Φέρε τα παπούτσια σου)
 • Δεν κάνει συνδυασμούς λέξεων (π.χ. φράσεις: μαμά βόλτα, μικρές προτάσεις: μαμά τρώει μήλο)
 • Δεν αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα (μπλε, κόκκινο, κίτρινο)
 • Δεν απαντά σε ερωτήσεις τύπου «ΝΑΙ/ ΟΧΙ»
 • Βέβαια μπορεί να γνωρίζει και να δείχνει μέρη του σώματός του, τα ρούχα του, κάποια φρούτα και παιχνίδια, αλλά δεν τα κατονομάζει

Συνέπειες

Αν συμβαίνουν τα παραπάνω τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε Λογοθεραπευτή, για να αξιολογήσει όλες τις δεξιότητες του παιδιού σας, να σας παραπέμψει κατάλληλα και σε άλλους ειδικούς για πιο αναλυτική διάγνωση (αν χρειάζεται) και να αποκλείσει τις πιθανότητες το παιδί σας να έχει κάποια σοβαρότερη διαταραχή. Για την κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου, την αποτελεσματική επικοινωνία και τη μετέπειτα σχολική πρόοδό του, οι διαταραχές λόγου δεν πρέπει να παραβλέπονται!Όσο πιο γρήγορα γίνει η διάγνωση, τόσο πιο γρήγορη θα είναι η αποκατάσταση!

Προσέγγιση της καθυστέρησης λόγου στα ikid

Η διαδικασία αξιολόγησης του λόγου στα Κέντρα ikid γίνεται μέσω ειδικών τεστ, τα οποία εστιάζουν σε τρεις βασικούς τομείς: τη συμπεριφορά, την κατανόηση και την έκφραση. Τα τεστ αυτά χαρακτηρίζονται αξιόπιστα αξιολογητικά εργαλεία (όπως Boehm-3, Celf-2, PLS) τα οποία έχουν προμηθευτεί από την Ευρώπη και την Αμερική και έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες αξιολόγησης των παιδιών που επισκέπτονται τα Κέντρα.

Η διαδικασία της θεραπευτικής παρέμβασης εστιάζει:

 • Στις δεξιότητες που υπολείπεται το παιδί, σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση και τη μετέπειτα κλινική του εικόνα κατά τη διάρκεια των συνεδριών.
 • Στη δημιουργία εξατομικευμένων ασκήσεων που έχουν ως κύριο στόχο την ανάδειξη των δεξιοτήτων του παιδιού και την ευχάριστη συμμετοχή του σε αυτές.
 • Στο δομημένο θεραπευτικό πρόγραμμα που ενισχύεται από το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ikey.
 • Στη συνεργασία των θεραπευτών με την οικογένεια και το σχολείο δίνοντας τις κατάλληλες κατευθύνσεις.

Τι κάνει το πρόγραμμα ikid…
Η διαδικασία της θεραπευτικής παρέμβασης εστιάζει στις δεξιότητες που υπολείπεται το παιδί, σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση και τη μετέπειτα κλινική του εικόνα κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

Στόχος του προγράμματος
Εξειδικευμένες ασκήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση όλων των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων, μόνιμα αποτελέσματα καθώς τα προβλήματα αντιμετωπίζονται σε βάθος.

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Καθυστέρηση λόγου. Η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, επιτελείται μέσα στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και βασίζεται σε σχέσεις αλληλεπίδρασης. Μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα το παιδί εκδηλώνει την επικοινωνιακή του πρόθεση, αναπτύσσει κοινά σημεία αναφοράς και διευρύνει σιγά-σιγά τις γλωσσικές του δεξιότητες.

Η διαδρομή αυτή οδηγεί το παιδί από το στάδιο της προλεκτικής επικοινωνίας στην κατάκτηση όλων των πτυχών της γλώσσας (φωνολογικής, γραμματικής, συντακτικής, σημασιολογικής, πραγματολογικής). Στην περίπτωση όμως, που υπάρχει επιβράδυνση της γλωσσικής εξέλιξης οι λέξεις ή οι προτάσεις δεν γίνονται κατανοητές ή δεν χρησιμοποιούνται ανάλογα με την αντίστοιχη ηλικία του παιδιού.

Μελέτες που έχουν διενεργηθεί στον γενικό πληθυσμό δείχνουν ότι το 4% των παιδιών με ηλικία 3 ετών παρουσιάζουν καθυστέρηση στον λόγο. Οι διαταραχές του λόγου παρουσιάζονται συχνότερα στα αγόρια από ότι στα κορίτσια με αναλογία 2: 1.

Πότε μιλάμε για καθυστέρηση λόγου

Μιλάμε για καθυστέρηση λόγου όταν το παιδί σας πλησιάζει την ηλικία των 3 ετών και:

 • Επικοινωνεί μόνο με νοήματα (δείχνει αυτό που θέλει)
 • Λέει μόνο συλλαβές ή λέξεις όπως μαμά, μπαμπά, παππού, γιαγιά, νερό (λεξιλόγιο < 10)
 • Δυσκολεύεται να μιμηθεί λεξούλες που του λέμε
 • Ο λόγος του είναι ακατανόητος από το κοινωνικό περιβάλλον
 • Δεν ακολουθεί εντολές ή οδηγίες (π.χ. Φέρε τα παπούτσια σου)
 • Δεν κάνει συνδυασμούς λέξεων (π.χ. φράσεις: μαμά βόλτα, μικρές προτάσεις: μαμά τρώει μήλο)
 • Δεν αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα (μπλε, κόκκινο, κίτρινο)
 • Δεν απαντά σε ερωτήσεις τύπου «ΝΑΙ/ ΟΧΙ»
 • Βέβαια μπορεί να γνωρίζει και να δείχνει μέρη του σώματός του, τα ρούχα του, κάποια φρούτα και παιχνίδια, αλλά δεν τα κατονομάζει

Συνέπειες

Αν συμβαίνουν τα παραπάνω τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε Λογοθεραπευτή, για να αξιολογήσει όλες τις δεξιότητες του παιδιού σας, να σας παραπέμψει κατάλληλα και σε άλλους ειδικούς για πιο αναλυτική διάγνωση (αν χρειάζεται) και να αποκλείσει τις πιθανότητες το παιδί σας να έχει κάποια σοβαρότερη διαταραχή. Για την κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου, την αποτελεσματική επικοινωνία και τη μετέπειτα σχολική πρόοδό του, οι διαταραχές λόγου δεν πρέπει να παραβλέπονται!Όσο πιο γρήγορα γίνει η διάγνωση, τόσο πιο γρήγορη θα είναι η αποκατάσταση!

Προσέγγιση της καθυστέρησης λόγου στα ikid

Η διαδικασία αξιολόγησης του λόγου στα Κέντρα ikid γίνεται μέσω ειδικών τεστ, τα οποία εστιάζουν σε τρεις βασικούς τομείς: τη συμπεριφορά, την κατανόηση και την έκφραση. Τα τεστ αυτά χαρακτηρίζονται αξιόπιστα αξιολογητικά εργαλεία (όπως Boehm-3, Celf-2, PLS) τα οποία έχουν προμηθευτεί από την Ευρώπη και την Αμερική και έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες αξιολόγησης των παιδιών που επισκέπτονται τα Κέντρα.

Η διαδικασία της θεραπευτικής παρέμβασης εστιάζει:

 • Στις δεξιότητες που υπολείπεται το παιδί, σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση και τη μετέπειτα κλινική του εικόνα κατά τη διάρκεια των συνεδριών.
 • Στη δημιουργία εξατομικευμένων ασκήσεων που έχουν ως κύριο στόχο την ανάδειξη των δεξιοτήτων του παιδιού και την ευχάριστη συμμετοχή του σε αυτές.
 • Στο δομημένο θεραπευτικό πρόγραμμα που ενισχύεται από το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ikey.
 • Στη συνεργασία των θεραπευτών με την οικογένεια και το σχολείο δίνοντας τις κατάλληλες κατευθύνσεις.

Τι κάνει το πρόγραμμα ikid…
Η διαδικασία της θεραπευτικής παρέμβασης εστιάζει στις δεξιότητες που υπολείπεται το παιδί, σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση και τη μετέπειτα κλινική του εικόνα κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

Στόχος του προγράμματος
Εξειδικευμένες ασκήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση όλων των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων, μόνιμα αποτελέσματα καθώς τα προβλήματα αντιμετωπίζονται σε βάθος.