Τεστ δεξιοτήτων Λόγου και Ομιλίας (4-5 ετών)

Τεστ δεξιοτήτων Λόγου και Ομιλίας (4-5 ετών)

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από multiple-choice ερωτήσεις και αποτελεί μια σύντομη αξιολόγηση συμπτωμάτων για πιθανές δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας. Το τεστ αυτό έχει επιμεληθεί το National Institute on Deafness and Other Communication

Το ερωτηματολόγιο είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών μέχρι 7 ετών. Αρχικά επιλέξτε το εύρος ηλικίας μέσα στο οποίο ανήκει η ηλικία του παιδιού σας (π.χ. Εάν το παιδί σας είναι 4 ετών και 2 μηνών, επιλέξτε το εύρος ηλικίας 4-5 ετών). Στη συνέχεια διαβάστε προσεκτικά την κάθε ερώτηση κι απαντήστε με «ναι» ή με «όχι»

Ερωτήσεις

* Κατανοεί χωρικές έννοιες, π.χ. ‘πίσω’, ‘δίπλα σε’.

* Παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια

* Απαντά σε ερωτήσεις τύπου ‘γιατί;’.

* Κατονομάζει αντικείμενα που ανήκουν σε μια κατηγορία, όπως ζώα, μέσα μεταφοράς, κλπ.

* Δίνει προσοχή σε μία ιστορία και απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με αυτή ή αναμεταδίδει με ακρίβεια την ιστορία αν του ζητηθεί.

* Δίνει τον ορισμό λέξεων/ Περιγράφει την διαδικασία εκτέλεσης μιας δραστηριότητας, πχ. Πώς ζωγραφίζω μια εικόνα.

* Χρησιμοποιεί τον αόριστο ανώμαλων ρημάτων (π.χ. έφαγα).

* Λέει περίπου 900-2000 λέξεις.

* Ο λόγος του είναι κατανοητός, αλλά κάνει λάθη σε πολυσύλλαβες ή σύνθετες λέξεις, όπως ‘ιπποπόταμος’.

* Κατανοεί και απαντά σύνθετες ερωτήσεις.