Τεστ δεξιοτήτων Λόγου και Ομιλίας (5-6 ετών)

Τεστ δεξιοτήτων Λόγου και Ομιλίας (5-6 ετών)

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από multiple-choice ερωτήσεις και αποτελεί μια σύντομη αξιολόγηση συμπτωμάτων για πιθανές δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας. Το τεστ αυτό έχει επιμεληθεί το National Institute on Deafness and Other Communication

Το ερωτηματολόγιο είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών μέχρι 7 ετών. Αρχικά επιλέξτε το εύρος ηλικίας μέσα στο οποίο ανήκει η ηλικία του παιδιού σας (π.χ. Εάν το παιδί σας είναι 4 ετών και 2 μηνών, επιλέξτε το εύρος ηλικίας 4-5 ετών). Στη συνέχεια διαβάστε προσεκτικά την κάθε ερώτηση κι απαντήστε με «ναι» ή με «όχι»

Ερωτήσεις

* Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα.

* Παράγει όλα τα σύμφωνα με 100% ακρίβεια.

* Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας.

* Ονομάζει τα αντίθετα.

* Χρησιμοποιεί παρελθόντα και μέλλοντα χρόνο κατάλληλα.

* Χρησιμοποιεί τη φαντασία του για να φτιάξει ιστορίες.

* Περιγράφει αντικείμενα.

* Κατανοεί χρονικές έννοιες και ακολουθίες (τι συμβαίνει πρώτα, έπειτα, στο τέλος, κλπ).

* Εκτελεί μια σειρά από εντολές 3 βημάτων.

* Κατανοεί την ομοιοκαταληξία...

* Εμπλέκεται σε μια συζήτηση/ Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και άλλα παιδιά.

* Κάνει ερωτήσεις με το «πώς».

* Χρησιμοποιεί σύνθετες προτάσεις.