Τεστ Δυσλεξίας

Τεστ Συμπτωμάτων Δυσλεξίας

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 27 multiple-choice  ερωτήσεις και ελέγχει τις δεξιότητες 5 βασικών τομέων, στις οποίες φαίνεται  να εμφανίζουν ελλείμματα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία. Η  δυσλεξία είναι μια διαταραχή που ανιχνεύεται στη διάρκεια της Α΄ τάξης του  δημοτικού σχολείου, οπότε το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να μην συμπληρώνεται από τους γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας.