Τεστ δεξιοτήτων Λόγου και Ομιλίας (3-4 ετών)

Τεστ δεξιοτήτων Λόγου και Ομιλίας (3-4 ετών)

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από multiple-choice ερωτήσεις και αποτελεί μια σύντομη αξιολόγηση συμπτωμάτων για πιθανές δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας. Το τεστ αυτό έχει επιμεληθεί το National Institute on Deafness and Other Communication

Το ερωτηματολόγιο είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών μέχρι 7 ετών. Αρχικά επιλέξτε το εύρος ηλικίας μέσα στο οποίο ανήκει η ηλικία του παιδιού σας (π.χ. Εάν το παιδί σας είναι 4 ετών και 2 μηνών, επιλέξτε το εύρος ηλικίας 4-5 ετών). Στη συνέχεια διαβάστε προσεκτικά την κάθε ερώτηση κι απαντήστε με «ναι» ή με «όχι»

Ερωτήσεις

* Ομαδοποιεί αντικείμενα, όπως φαγητά, ρούχα, κ.ά.

* Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 2 και 3 μέρη.

* Λέει τα περισσότερα φωνήματα, αλλά μπορεί να μπερδεύει μερικά από τα πιο δύσκολα, όπως το ρ, τσ, δ, θ, τζ.

* Χρησιμοποιεί 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις.

* Ο λόγος του είναι 80% καταληπτός.

* Έχει αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος/ Βάζει δύο γεγονότα σε χρονολογική σειρά.

* Επαναλαμβάνει προτάσεις.

* Απαντάει σε απλές ερωτήσεις, όπως ‘Τι κάνεις όταν πεινάς;’.

* Χρησιμοποιεί ρήματα σε ενεστώτα.

* Εκφράζει ιδέες και συναισθήματα από το να μιλάει απλώς για πράγματα γύρω του.

* Παίζει με το λόγο. Του αρέσουν τα ποιήματα και καταλαβαίνει παραλογισμούς, όπως ‘είναι ένας ελέφαντας πάνω στο κεφάλι σου;’

* Μπορεί να περιγράψει τη χρήση αντικειμένων, όπως ‘μαχαίρι’, ‘αυτοκίνητο’ κλπ.

* Μη οικεία πρόσωπα μπορούν να καταλάβουν τα περισσότερα από αυτά που λέει.