Τεστ δεξιοτήτων Λόγου και Ομιλίας (18-23 μηνών)

Τεστ δεξιοτήτων Λόγου και Ομιλίας (18-23 μηνών)

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από multiple-choice ερωτήσεις και αποτελεί μια σύντομη αξιολόγηση συμπτωμάτων για πιθανές δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας. Το τεστ αυτό έχει επιμεληθεί το National Institute on Deafness and Other Communication

Το ερωτηματολόγιο είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών μέχρι 7 ετών. Αρχικά επιλέξτε το εύρος ηλικίας μέσα στο οποίο ανήκει η ηλικία του παιδιού σας (π.χ. Εάν το παιδί σας είναι 4 ετών και 2 μηνών, επιλέξτε το εύρος ηλικίας 4-5 ετών). Στη συνέχεια διαβάστε προσεκτικά την κάθε ερώτηση κι απαντήστε με «ναι» ή με «όχι»

Ερωτήσεις

* Έχει λεξιλόγιο 50 με 100 λέξεων ή και περισσότερων.

* Αντιλαμβάνεται 300 ή περισσότερες λέξεις.

* Ακολουθεί απλές οδηγίες, χωρίς χειρονομίες.

* Κατανοεί βασικές ρηματικές ενέργειες, π.χ. ‘τρώω’, ‘κοιμάμαι’.

* Λέει σωστά τα περισσότερα φωνήεντα και τα σύμφωνα ν, μ, π, χ, κυρίως σε συλλαβές και μικρές λέξεις. Επιπλέον, αρχίζει να χρησιμοποιεί και άλλα φωνήματα.

* Παράγει ήχους ζώων, όπως ‘μμμ’, ‘νιαου’.

* Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα.

* Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες, όπως ‘δικό μου’.