Τεστ δεξιοτήτων Λόγου και Ομιλίας (6-7 ετών)

Τεστ δεξιοτήτων Λόγου και Ομιλίας (6-7 ετών)

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από multiple-choice ερωτήσεις και αποτελεί μια σύντομη αξιολόγηση συμπτωμάτων για πιθανές δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας. Το τεστ αυτό έχει επιμεληθεί το National Institute on Deafness and Other Communication

Το ερωτηματολόγιο είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών μέχρι 7 ετών. Αρχικά επιλέξτε το εύρος ηλικίας μέσα στο οποίο ανήκει η ηλικία του παιδιού σας (π.χ. Εάν το παιδί σας είναι 4 ετών και 2 μηνών, επιλέξτε το εύρος ηλικίας 4-5 ετών). Στη συνέχεια διαβάστε προσεκτικά την κάθε ερώτηση κι απαντήστε με «ναι» ή με «όχι»

Ερωτήσεις

* Τοποθετεί κατά σειρά αριθμούς.

* Κατανοεί το «αριστερά» και το «δεξιά».

* Χρησιμοποιεί αυξανόμενα πιο σύνθετες περιγραφές.

* Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου.

* Ονομάζει κάποια γράμματα, αριθμούς.

* Χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή.

* Η άρθρωση του είναι καθαρή, παράγει όλα τα σύμφωνα και τα συμπλέγματα τους με 100% ακρίβεια.