Τεστ Διάσπασης Προσοχής

Τεστ Διάσπασης Προσοχής

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 25 multiple-choice  ερωτήσεις με στόχο την ανίχνευση συμπτωμάτων που θα πληρούν τα  κριτήρια για ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/  Υπερκινητικότητα). Το ερωτηματολόγιο αφορά σε συμπεριφορές παιδιών  ηλικίας 7 ετών και άνω. Κάθε απάντηση θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τη χρονολογική ηλικία του παιδιού.

Ερωτήσεις

* Δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή σε δουλειές.

* Αποτυγχάνει να επικεντρώσει την προσοχή σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες.

* Φαίνεται να μην ακούει όταν του απευθύνεται ο λόγος

* Δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει σχολικές εργασίες, δουλειές που του ανατίθενται ή καθήκοντα στο χώρο εργασίας (χωρίς να οφείλεται σε εναντιωματική συμπεριφορά ή αποτυχία κατανόησης των οδηγιών.

* Δυσκολεύεται να οργανώσει δουλειές και δραστηριότητες

* Αποφεύγει ή αποστρέφεται ή είναι απρόθυμος(-η) να εμπλακεί σε δουλειές που απαιτούν αδιάπτωτη πνευματική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή προπαρασκευή των μαθημάτων στο σπίτι).

* Χάνει αντικείμενα απαραίτητα για δουλειές ή δραστηριότητες(παιχνίδια, σχολικές εργασίες που έχουν δοθεί για το σπίτι, μολύβια, ή βιβλία)

* Εύκολα αποσπάται από εξωτερικά ερεθίσματα

* Ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες

* Κινεί τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση του

* Αφήνει τη θέση στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναμένεται ότι θα παραμείνει καθισμένος(-η)

* Τρέχει εδώ κι εκεί και σκαρφαλώνει με τρόπο υπερβολικό σε περιστάσεις, οι οποίες δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες.

* Είναι διαρκώς σε κίνηση ή ενεργεί σαν να «κινείται με μηχανή».

* Μιλά υπερβολικά.

* Απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση.

* Έχει δυσκολία στο να περιμένει την σειρά του/της

* Διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία του/ της τους άλλους (π.χ. παρεμβαίνει σε συζητήσεις ή παιχνίδια)

* Έχει καλή συνολική σχολική επίδοση

* Έχει καλή επίδοση στην ανάγνωση

* Έχει καλή επίδοση στη γραφή

* Έχει καλή επίδοση στα Μαθηματικά

* Έχει καλή σχέση με τους γονείς

* Έχει καλή σχέση με αδέρφια

* Έχει καλή σχέση με τους συνομηλίκους του/της

* Έχει συμμετοχή σε οργανωμένες δραστηριότητες (π.χ. ομάδες)