Τεστ Διάσπασης Προσοχής

Τεστ Διάσπασης Προσοχής

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 25 multiple-choice  ερωτήσεις με στόχο την ανίχνευση συμπτωμάτων που θα πληρούν τα  κριτήρια για ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/  Υπερκινητικότητα). Το ερωτηματολόγιο αφορά σε συμπεριφορές παιδιών  ηλικίας 7 ετών και άνω. Κάθε απάντηση θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τη χρονολογική ηλικία του παιδιού.

Ερωτήσεις
* Δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή σε δουλειές.
* Αποτυγχάνει να επικεντρώσει την προσοχή σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες.
* Φαίνεται να μην ακούει όταν του απευθύνεται ο λόγος
* Δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει σχολικές εργασίες, δουλειές που του ανατίθενται ή καθήκοντα στο χώρο εργασίας (χωρίς να οφείλεται σε εναντιωματική συμπεριφορά ή αποτυχία κατανόησης των οδηγιών.
* Δυσκολεύεται να οργανώσει δουλειές και δραστηριότητες
* Αποφεύγει ή αποστρέφεται ή είναι απρόθυμος(-η) να εμπλακεί σε δουλειές που απαιτούν αδιάπτωτη πνευματική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή προπαρασκευή των μαθημάτων στο σπίτι).
* Χάνει αντικείμενα απαραίτητα για δουλειές ή δραστηριότητες(παιχνίδια, σχολικές εργασίες που έχουν δοθεί για το σπίτι, μολύβια, ή βιβλία)
* Εύκολα αποσπάται από εξωτερικά ερεθίσματα
* Ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες
* Κινεί τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση του
* Αφήνει τη θέση στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναμένεται ότι θα παραμείνει καθισμένος(-η)
* Τρέχει εδώ κι εκεί και σκαρφαλώνει με τρόπο υπερβολικό σε περιστάσεις, οι οποίες δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες.
* Είναι διαρκώς σε κίνηση ή ενεργεί σαν να «κινείται με μηχανή».
* Μιλά υπερβολικά.
* Απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση.
* Έχει δυσκολία στο να περιμένει την σειρά του/της
* Διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία του/ της τους άλλους (π.χ. παρεμβαίνει σε συζητήσεις ή παιχνίδια)
* Έχει καλή συνολική σχολική επίδοση
* Έχει καλή επίδοση στην ανάγνωση
* Έχει καλή επίδοση στη γραφή
* Έχει καλή επίδοση στα Μαθηματικά
* Έχει καλή σχέση με τους γονείς
* Έχει καλή σχέση με αδέρφια
* Έχει καλή σχέση με τους συνομηλίκους του/της
* Έχει συμμετοχή σε οργανωμένες δραστηριότητες (π.χ. ομάδες)