Τεστ δεξιοτήτων Λόγου και Ομιλίας (2-3 ετών)

Τεστ δεξιοτήτων Λόγου και Ομιλίας (2-3 ετών)

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από multiple-choice ερωτήσεις και αποτελεί μια σύντομη αξιολόγηση συμπτωμάτων για πιθανές δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας. Το τεστ αυτό έχει επιμεληθεί το National Institute on Deafness and Other Communication

Το ερωτηματολόγιο είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών μέχρι 7 ετών. Αρχικά επιλέξτε το εύρος ηλικίας μέσα στο οποίο ανήκει η ηλικία του παιδιού σας (π.χ. Εάν το παιδί σας είναι 4 ετών και 2 μηνών, επιλέξτε το εύρος ηλικίας 4-5 ετών). Στη συνέχεια διαβάστε προσεκτικά την κάθε ερώτηση κι απαντήστε με «ναι» ή με «όχι»

Ερωτήσεις

* Γνωρίζει/ κατανοεί χωρικές έννοιες, όπως ‘μέσα, πάνω’.

* Κατανοεί και αρχίζει να χρησιμοποιεί προσωπικές αντωνυμίες, όπως ‘εγώ, εσύ, αυτή’.

* Γνωρίζει επιθετικούς προσδιορισμούς, όπως ‘μεγάλος’ ‘χαρούμενος’

* Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 έως 250 λέξεις ή και περισσότερες.

* Απαντά σε απλές ερωτήσεις.

* Λέει φράσεις των 3- 4 λέξεων, με Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο.

* Κάνει ερωτήσεις με 1-2 λέξεις (με διακύμανση του τόνου της φωνής του) για να ζητήσει κάτι (π.χ. η μπάλα μου;).

* Κατανοεί το «ένα» και τα «πολλά» (π.χ. παπούτσι- παπούτσια, ή κάλτσα - κάλτσες).

* Αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος.

* Χρησιμοποιεί τα φωνήεντα σωστά.

* Χρησιμοποιεί σύμφωνα σωστά σε αρχική θέση.