Δωρεάν 
Προληπτικός
Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

“Η πραγματική τέχνη της μνήμης είναι η τέχνη της προσοχής.”
Samuel Johnson

Η οπτική/διαδοχική μνήμη είναι η ικανότητα να θυμάται κανείς τι έχει δει και να μπορεί να ανακαλεί τις οπτικές εικόνες των αντικειμένων, των σχημάτων, των συμβόλων και των κινήσεων τόσο ξεχωριστά όσο και διαδοχικά μεταξύ τους.

Συμβουλές για γονείς

 • Φτιάξτε κατάλληλο περιβάλλον, κλείστε την τηλεόραση και οτιδήποτε προκαλεί θόρυβο και κάντε εξάσκηση μαζί του σε ήσυχο περιβάλλον και αφού του δώσετε πρώτα λίγο χρόνο να ξεκουραστεί.
 • Συμπεριλάβετε μια πληροφορία που θέλετε να αποτυπώσει το παιδί σας, μέσα σε μία ιστορία κατάλληλη για την αντιληπτική του ικανότητα και ενδιαφέρουσα για εκείνο.
 • Η συχνή επανάληψη βελτιώνει την ικανότητα απομνημόνευσης.
 • Φροντίστε ώστε το παιδί σας να κοιμάται επαρκώς και να τρέφεται κατάλληλα, καθώς η ικανότητα της μνήμης συνδέεται με τον ύπνο και τη διατροφή.
 • Μην πιέζετε το παιδί σας, κάνοντάς του πολλές ερωτήσεις πάνω σε διδακτικό περιεχόμενο.
 • Επιβραβεύστε το παιδί σας κάθε φορά που επιτυγχάνει σε κάτι.
 • Κάντε εξάσκηση μαζί του! Παίξτε παιχνίδια μνήμης, λύστε σταυρόλεξα και άλλες σπαζοκεφαλιές.

 

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

“Η πραγματική τέχνη της μνήμης είναι η τέχνη της προσοχής.”
Samuel Johnson

Η οπτική/διαδοχική μνήμη είναι η ικανότητα να θυμάται κανείς τι έχει δει και να μπορεί να ανακαλεί τις οπτικές εικόνες των αντικειμένων, των σχημάτων, των συμβόλων και των κινήσεων τόσο ξεχωριστά όσο και διαδοχικά μεταξύ τους.

Συμβουλές για γονείς

 • Φτιάξτε κατάλληλο περιβάλλον, κλείστε την τηλεόραση και οτιδήποτε προκαλεί θόρυβο και κάντε εξάσκηση μαζί του σε ήσυχο περιβάλλον και αφού του δώσετε πρώτα λίγο χρόνο να ξεκουραστεί.
 • Συμπεριλάβετε μια πληροφορία που θέλετε να αποτυπώσει το παιδί σας, μέσα σε μία ιστορία κατάλληλη για την αντιληπτική του ικανότητα και ενδιαφέρουσα για εκείνο.
 • Η συχνή επανάληψη βελτιώνει την ικανότητα απομνημόνευσης.
 • Φροντίστε ώστε το παιδί σας να κοιμάται επαρκώς και να τρέφεται κατάλληλα, καθώς η ικανότητα της μνήμης συνδέεται με τον ύπνο και τη διατροφή.
 • Μην πιέζετε το παιδί σας, κάνοντάς του πολλές ερωτήσεις πάνω σε διδακτικό περιεχόμενο.
 • Επιβραβεύστε το παιδί σας κάθε φορά που επιτυγχάνει σε κάτι.
 • Κάντε εξάσκηση μαζί του! Παίξτε παιχνίδια μνήμης, λύστε σταυρόλεξα και άλλες σπαζοκεφαλιές.