Δωρεάν 
Προληπτικός
Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

 

 

Δυσαναγνωσία

Ιάκωβος Μυστακίδης,

Ειδικός Παιδαγωγός

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

 

 

Δυσαναγνωσία

Ιάκωβος Μυστακίδης,

Ειδικός Παιδαγωγός