Δωρεάν 
Προληπτικός
Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Ήρθαν τα Χριστούγεννα…και όλα τα παιδιά περιμένουν με αγωνία ένα παιχνίδι..

Το παιχνίδι είναι ένας παγκόσμιος τρόπος επικοινωνίας των παιδιών και η έναρξη της σχέσης του παιδιού με το παιχνίδι συμπίπτει με την αρχή ύπαρξης του ανθρώπου.

Γυρίσαμε λοιπόν πίσω στη μηχανή του χρόνου για παιχνίδια και βρήκαμε εκείνα που ήταν δημοφιλή παγκοσμίως τα τελευταία 100 χρόνια…

Χριστούγεννα και παιχνίδι

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Ήρθαν τα Χριστούγεννα…και όλα τα παιδιά περιμένουν με αγωνία ένα παιχνίδι..

Το παιχνίδι είναι ένας παγκόσμιος τρόπος επικοινωνίας των παιδιών και η έναρξη της σχέσης του παιδιού με το παιχνίδι συμπίπτει με την αρχή ύπαρξης του ανθρώπου.

Γυρίσαμε λοιπόν πίσω στη μηχανή του χρόνου για παιχνίδια και βρήκαμε εκείνα που ήταν δημοφιλή παγκοσμίως τα τελευταία 100 χρόνια…

Χριστούγεννα και παιχνίδι