Δωρεάν 
Προληπτικός
Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Δυσλεξία infographic

Ένα ενδιαφέρον infographic για τη Δυσλεξία και τις προεκτάσεις της.

 

Πηγές:

geniuswithin.co.uk
healthyliving.gr
dyslexiahealth.com

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Δυσλεξία infographic

Ένα ενδιαφέρον infographic για τη Δυσλεξία και τις προεκτάσεις της.

 

Πηγές:

geniuswithin.co.uk
healthyliving.gr
dyslexiahealth.com