Δωρεάν 
Προληπτικός
Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Ορόσημα Κίνησης

 • Κάνει σπασμωδικές, τρεμάμενες ωθήσεις του χεριού
 • Φέρνει τα χέρια εντός της εμβέλειας των ματιών και του στόματος
 • Μετακινεί το κεφάλι από τη μία πλευρά στην άλλη είναι ξαπλωμένο μπρούμυτα
 • Το κεφάλι πέφτει προς τα πίσω, εάν δεν υποστηρίζεται
 • Κρατάει τα χέρια σε σφιχτή γροθιά
 • Ισχυρά αντανακλαστικά κινήσεων

 

Ορόσημα Όρασης και Ακοής

 • Εστιάζει μέχρι τα 20 με 30 εκατοστά
 • Υπάρχει πλανόμενο βλέμμα και σπάνια βλεμματική επαφή
 • Προτιμά ασπρόμαυρες ή υψηλής αντίθεσης εικόνες
 • Προτιμά το ανθρώπινο πρόσωπο από οποιαδήποτε άλλη εικόνα
 • Η ακοή είναι απόλυτα ώριμη
 • Αναγνωρίζει ορισμένους ήχους
 • Ενδέχεται να στραφεί στην προς την κατεύθυνση οικείων ήχων και φωνών

 

Ορόσημα Όσφρησης και της Αφής

 • Προτιμά τις γλυκές μυρωδιές
 • Αποφεύγει τις πικρές ή όξινες μυρωδιές
 • Αναγνωρίζει τη μυρωδιά του μητρικού γάλακτος
 • Αντιπαθεί τον τραχύ ή απότομο χειρισμό

 

Ανησυχούμε όταν: 

το παιδί έχει κλείσει την τρίτη ή τέταρτη εβδομάδα και:

 • Ρουφάει ανεπαρκώς και τρέφεται με αργό ρυθμό
 • Δεν ανοιγοκλείνει τα μάτια του όταν εμφανίζεται ένα έντονο φως
 • Δεν εστιάζει ούτε ακολουθεί ένα κοντινό αντικείμενο να κινείται από τη μία πλευρά στην άλλη
 • Σπανίως μετακινεί χέρια και τα πόδια. Φαίνεται δύσκαμπτο
 • Μοιάζει υπερβολικά χαλαρό στα άκρα
 • Το κάτω σαγόνι τρέμει συνεχώς, ακόμα και όταν δεν κλαίει ή είναι ενθουσιασμένο
 • Δεν ανταποκρίνεται σε δυνατούς ήχους

 

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Ορόσημα Κίνησης

 • Κάνει σπασμωδικές, τρεμάμενες ωθήσεις του χεριού
 • Φέρνει τα χέρια εντός της εμβέλειας των ματιών και του στόματος
 • Μετακινεί το κεφάλι από τη μία πλευρά στην άλλη είναι ξαπλωμένο μπρούμυτα
 • Το κεφάλι πέφτει προς τα πίσω, εάν δεν υποστηρίζεται
 • Κρατάει τα χέρια σε σφιχτή γροθιά
 • Ισχυρά αντανακλαστικά κινήσεων

 

Ορόσημα Όρασης και Ακοής

 • Εστιάζει μέχρι τα 20 με 30 εκατοστά
 • Υπάρχει πλανόμενο βλέμμα και σπάνια βλεμματική επαφή
 • Προτιμά ασπρόμαυρες ή υψηλής αντίθεσης εικόνες
 • Προτιμά το ανθρώπινο πρόσωπο από οποιαδήποτε άλλη εικόνα
 • Η ακοή είναι απόλυτα ώριμη
 • Αναγνωρίζει ορισμένους ήχους
 • Ενδέχεται να στραφεί στην προς την κατεύθυνση οικείων ήχων και φωνών

 

Ορόσημα Όσφρησης και της Αφής

 • Προτιμά τις γλυκές μυρωδιές
 • Αποφεύγει τις πικρές ή όξινες μυρωδιές
 • Αναγνωρίζει τη μυρωδιά του μητρικού γάλακτος
 • Αντιπαθεί τον τραχύ ή απότομο χειρισμό

 

Ανησυχούμε όταν: 

το παιδί έχει κλείσει την τρίτη ή τέταρτη εβδομάδα και:

 • Ρουφάει ανεπαρκώς και τρέφεται με αργό ρυθμό
 • Δεν ανοιγοκλείνει τα μάτια του όταν εμφανίζεται ένα έντονο φως
 • Δεν εστιάζει ούτε ακολουθεί ένα κοντινό αντικείμενο να κινείται από τη μία πλευρά στην άλλη
 • Σπανίως μετακινεί χέρια και τα πόδια. Φαίνεται δύσκαμπτο
 • Μοιάζει υπερβολικά χαλαρό στα άκρα
 • Το κάτω σαγόνι τρέμει συνεχώς, ακόμα και όταν δεν κλαίει ή είναι ενθουσιασμένο
 • Δεν ανταποκρίνεται σε δυνατούς ήχους