Δωρεάν 
Προληπτικός
Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Ορόσημα Κίνησης

 • Περπατά μόνο του
 • Τραβά παιχνίδια πίσω του, ενώ περπατά
 • Μεταφέρει ένα μεγάλο παιχνίδι ή διάφορα παιχνίδια, ενώ περπατά
 • Αρχίζει να τρέχει
 • Κλοτσά την μπάλα
 • Σκαρφαλώνει πάνω και κάτω από τα έπιπλα χωρίς βοήθεια
 • Ανεβαίνει και κατεβαίνει σκάλες με υποστήριξη

Ορόσημα δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας

 • Μουντζούρες αυθόρμητα
 • Χτίζει πύργο με τέσσερα τουβλάκια ή περισσότερα
 • Μπορεί να χρησιμοποιεί το ένα χέρι πιο συχνά από το άλλο

Ορόσημα Λόγου και ομιλίας

 • Κατονομάζει αντικείμενα ή εικόνες
 • Αναγνωρίζει τα ονόματα από οικεία πρόσωπα, αντικείμενα και μέρη του σώματος
 • Λέει αρκετές μεμονωμένες λέξεις (από 15 έως 18 μήνες)
 • Χρησιμοποιεί απλές φράσεις (από 18 έως 24 μήνες)
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με δύο έως τέσσερις λέξεις
 • Ακολουθεί απλές οδηγίες
 • Προσπαθεί να μιμηθεί λέξεις
 • Επαναλαμβάνει λέξεις που ακούει σε συνομιλίες

Γνωστικά Ορόσημα

 • Αρχίζει να ταξινομεί με βάση σχήματα και χρώματα
 • Αρχίζει το συμβολικό παιχνίδι

Κοινωνικά και συναισθηματικά Ορόσημα

 • Μιμείται τη συμπεριφορά των άλλων, ειδικά τους ενήλικες και τα μεγαλύτερα παιδιά
 • Συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τον εαυτό του ως ξεχωριστό από τους άλλους
 • Χαίρεται όλο και περισσότερο να κάνει παρέα με άλλα παιδιά
 • Παρουσιάζει αύξηση της ανεξαρτησίας
 • Αρχίζει να δείχνει προκλητική συμπεριφορά
 • Αύξηση των επεισοδίων του άγχους αποχωρισμού

Ανησυχούμε όταν:

Επειδή κάθε παιδί αναπτύσσεται με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, είναι αδύνατο να πει κανείς ακριβώς πότε ή πώς το παιδί σας θα αναπτύξει τέλεια μια συγκεκριμένη δεξιότητα. Τα αναπτυξιακά ορόσημα που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορούν να σας δώσουν μια γενική ιδέα για τις αλλαγές που μπορείτε να περιμένετε, αλλά μην ανησυχήσετε αν η ανάπτυξη του μωρού σας έχει μια ελαφρώς διαφορετική πορεία. Ειδοποιήστε τον παιδίατρό σας ωστόσο, εάν το μωρό σας εμφανίζει κάποια από τις ακόλουθες ενδείξεις πιθανής αναπτυξιακής καθυστέρησης για αυτό το ηλικιακό φάσμα.

 • Δεν μπορεί να περπατήσει (από δεκαοκτώ μήνες)
 • Αποτυγχάνει να αναπτύξει έναν ώριμο τρόπο βάδισης μετά από αρκετούς μήνες από το πρώτο περπάτημα, ή περπατά αποκλειστικά στα δάκτυλα
 • Δεν λέει τουλάχιστον δεκαπέντε λέξεις (από δεκαοκτώ μήνες)
 • Δεν χρησιμοποιεί φράσεις δύο λέξεων (από δύο ετών)
 • Δεν φαίνεται να γνωρίζουν τη λειτουργία των κοινών αντικειμένων οικιακής χρήσης (βούρτσα, τηλέφωνο, κουδούνι, πιρούνι, κουτάλι) (από δεκαπέντε μηνών)
 • Δεν μιμείται ενέργειες ή λέξεις στο τέλος αυτής της περιόδου
 • Δεν ακολουθεί απλές οδηγίες από την ηλικία των δύο

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Ορόσημα Κίνησης

 • Περπατά μόνο του
 • Τραβά παιχνίδια πίσω του, ενώ περπατά
 • Μεταφέρει ένα μεγάλο παιχνίδι ή διάφορα παιχνίδια, ενώ περπατά
 • Αρχίζει να τρέχει
 • Κλοτσά την μπάλα
 • Σκαρφαλώνει πάνω και κάτω από τα έπιπλα χωρίς βοήθεια
 • Ανεβαίνει και κατεβαίνει σκάλες με υποστήριξη

Ορόσημα δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας

 • Μουντζούρες αυθόρμητα
 • Χτίζει πύργο με τέσσερα τουβλάκια ή περισσότερα
 • Μπορεί να χρησιμοποιεί το ένα χέρι πιο συχνά από το άλλο

Ορόσημα Λόγου και ομιλίας

 • Κατονομάζει αντικείμενα ή εικόνες
 • Αναγνωρίζει τα ονόματα από οικεία πρόσωπα, αντικείμενα και μέρη του σώματος
 • Λέει αρκετές μεμονωμένες λέξεις (από 15 έως 18 μήνες)
 • Χρησιμοποιεί απλές φράσεις (από 18 έως 24 μήνες)
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με δύο έως τέσσερις λέξεις
 • Ακολουθεί απλές οδηγίες
 • Προσπαθεί να μιμηθεί λέξεις
 • Επαναλαμβάνει λέξεις που ακούει σε συνομιλίες

Γνωστικά Ορόσημα

 • Αρχίζει να ταξινομεί με βάση σχήματα και χρώματα
 • Αρχίζει το συμβολικό παιχνίδι

Κοινωνικά και συναισθηματικά Ορόσημα

 • Μιμείται τη συμπεριφορά των άλλων, ειδικά τους ενήλικες και τα μεγαλύτερα παιδιά
 • Συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τον εαυτό του ως ξεχωριστό από τους άλλους
 • Χαίρεται όλο και περισσότερο να κάνει παρέα με άλλα παιδιά
 • Παρουσιάζει αύξηση της ανεξαρτησίας
 • Αρχίζει να δείχνει προκλητική συμπεριφορά
 • Αύξηση των επεισοδίων του άγχους αποχωρισμού

Ανησυχούμε όταν:

Επειδή κάθε παιδί αναπτύσσεται με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, είναι αδύνατο να πει κανείς ακριβώς πότε ή πώς το παιδί σας θα αναπτύξει τέλεια μια συγκεκριμένη δεξιότητα. Τα αναπτυξιακά ορόσημα που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορούν να σας δώσουν μια γενική ιδέα για τις αλλαγές που μπορείτε να περιμένετε, αλλά μην ανησυχήσετε αν η ανάπτυξη του μωρού σας έχει μια ελαφρώς διαφορετική πορεία. Ειδοποιήστε τον παιδίατρό σας ωστόσο, εάν το μωρό σας εμφανίζει κάποια από τις ακόλουθες ενδείξεις πιθανής αναπτυξιακής καθυστέρησης για αυτό το ηλικιακό φάσμα.

 • Δεν μπορεί να περπατήσει (από δεκαοκτώ μήνες)
 • Αποτυγχάνει να αναπτύξει έναν ώριμο τρόπο βάδισης μετά από αρκετούς μήνες από το πρώτο περπάτημα, ή περπατά αποκλειστικά στα δάκτυλα
 • Δεν λέει τουλάχιστον δεκαπέντε λέξεις (από δεκαοκτώ μήνες)
 • Δεν χρησιμοποιεί φράσεις δύο λέξεων (από δύο ετών)
 • Δεν φαίνεται να γνωρίζουν τη λειτουργία των κοινών αντικειμένων οικιακής χρήσης (βούρτσα, τηλέφωνο, κουδούνι, πιρούνι, κουτάλι) (από δεκαπέντε μηνών)
 • Δεν μιμείται ενέργειες ή λέξεις στο τέλος αυτής της περιόδου
 • Δεν ακολουθεί απλές οδηγίες από την ηλικία των δύο