Δωρεάν 
Προληπτικός
Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Ορόσημα Κίνησης

 • Κάθεται με, και στη συνέχεια χωρίς υποστήριξη από τα χέρια του
 • Στηρίζει όλο το βάρος του στα πόδια του
 • Φτάνει αντικείμενα με το ένα χέρι
 • Μεταφέρει αντικείμενα από χέρι σε χέρι

Ορόσημα Όρασης και Ακοής

 • Αναπτύσσει πλήρως έγχρωμη όραση
 • Ωριμάζει η όρασή του για μακρινές αποστάσεις
 • Η δυνατότητα να παρακολουθεί κινούμενα αντικείμενα βελτιώνεται

Ορόσημα Λόγου και ομιλίας

 • Ανταποκρίνεται στο όνομά του
 • Αρχίζει να ανταποκρίνεται στο «όχι»
 • Διακρίνει τα συναισθήματα από τον τόνο της φωνής
 • Ανταποκρίνεται στον ήχο κάνοντας ήχους
 • Χρησιμοποιεί τη φωνή του για να εκφράσει χαρά και δυσαρέσκεια
 • Φλυαρεί χρησιμοποιώντας σύμφωνα

Γνωστικά Ορόσημα

 • Βρίσκει μερικώς κρυφά αντικείμενα
 • Εξερευνεί με τα χέρια και το στόμα
 • “Παλεύει” για να πιάσει αντικείμενα που είναι μακριά του

Κοινωνικά και συναισθηματικά Ορόσημα

 • Απολαμβάνει το κοινωνικό παιχνίδι
 • Ανταποκρίνεται σε συναισθηματικές εκφράσεις άλλων ανθρώπων και είναι συχνά χαρούμενο

Ανησυχούμε όταν:

Επειδή κάθε παιδί αναπτύσσεται με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, είναι αδύνατο να πει κανείς ακριβώς πότε ή πώς το παιδί σας θα αναπτύξει τέλεια μια συγκεκριμένη δεξιότητα. Τα αναπτυξιακά ορόσημα που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορούν να σας δώσουν μια γενική ιδέα για τις αλλαγές που μπορείτε να περιμένετε, αλλά μην ανησυχήσετε αν η ανάπτυξη του μωρού σας έχει μια ελαφρώς διαφορετική πορεία. Ειδοποιήστε τον παιδίατρό σας ωστόσο, εάν το μωρό σας εμφανίζει κάποια από τις ακόλουθες ενδείξεις πιθανής αναπτυξιακής καθυστέρησης για αυτό το ηλικιακό φάσμα.

 • Φαίνεται πολύ δύσκαμπτο, με σφιγμένους μύες
 • Φαίνεται πολύ εύκαμπτο (σαν λούτρινη κούκλα)
 • Δεν μπορεί ακόμα να στηρίξει μόνο του το κεφάλι του
 • Αρνείται να αγκαλιάσει
 • Δεν δείχνει την αγάπη του για το άτομο που νοιάζεται γι ‘αυτό
 • Δεν φαίνεται να απολαμβάνει να βρίσκεται με άλλους ανθρώπους
 • Δεν ανταποκρίνεται στους ήχους γύρω του
 • Έχει δυσκολία στο να βάλει τα αντικείμενα στο στόμα του
 • Δεν ανασηκώνει το κεφάλι του για να εντοπίσει ήχους (μετά τους τέσσερις μήνες)
 • Είναι αδύνατον να ηρεμήσει το βράδυ (μετά τους πέντε μήνες)
 • Δεν χαμογελά αυθόρμητα (μετά τους πέντε μήνες)
 • Δεν ενεργεί ώστε να φτάσει αντικείμενα (από έξι έως επτά μήνες)
 • Δεν φλυαρεί (στους οκτώ μήνες)
 • Δεν προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή (στους επτά μήνες)

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, συμβουλές και προτάσεις.

Δωρεάν Έλεγχος

Ορόσημα Κίνησης

 • Κάθεται με, και στη συνέχεια χωρίς υποστήριξη από τα χέρια του
 • Στηρίζει όλο το βάρος του στα πόδια του
 • Φτάνει αντικείμενα με το ένα χέρι
 • Μεταφέρει αντικείμενα από χέρι σε χέρι

Ορόσημα Όρασης και Ακοής

 • Αναπτύσσει πλήρως έγχρωμη όραση
 • Ωριμάζει η όρασή του για μακρινές αποστάσεις
 • Η δυνατότητα να παρακολουθεί κινούμενα αντικείμενα βελτιώνεται

Ορόσημα Λόγου και ομιλίας

 • Ανταποκρίνεται στο όνομά του
 • Αρχίζει να ανταποκρίνεται στο «όχι»
 • Διακρίνει τα συναισθήματα από τον τόνο της φωνής
 • Ανταποκρίνεται στον ήχο κάνοντας ήχους
 • Χρησιμοποιεί τη φωνή του για να εκφράσει χαρά και δυσαρέσκεια
 • Φλυαρεί χρησιμοποιώντας σύμφωνα

Γνωστικά Ορόσημα

 • Βρίσκει μερικώς κρυφά αντικείμενα
 • Εξερευνεί με τα χέρια και το στόμα
 • “Παλεύει” για να πιάσει αντικείμενα που είναι μακριά του

Κοινωνικά και συναισθηματικά Ορόσημα

 • Απολαμβάνει το κοινωνικό παιχνίδι
 • Ανταποκρίνεται σε συναισθηματικές εκφράσεις άλλων ανθρώπων και είναι συχνά χαρούμενο

Ανησυχούμε όταν:

Επειδή κάθε παιδί αναπτύσσεται με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, είναι αδύνατο να πει κανείς ακριβώς πότε ή πώς το παιδί σας θα αναπτύξει τέλεια μια συγκεκριμένη δεξιότητα. Τα αναπτυξιακά ορόσημα που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορούν να σας δώσουν μια γενική ιδέα για τις αλλαγές που μπορείτε να περιμένετε, αλλά μην ανησυχήσετε αν η ανάπτυξη του μωρού σας έχει μια ελαφρώς διαφορετική πορεία. Ειδοποιήστε τον παιδίατρό σας ωστόσο, εάν το μωρό σας εμφανίζει κάποια από τις ακόλουθες ενδείξεις πιθανής αναπτυξιακής καθυστέρησης για αυτό το ηλικιακό φάσμα.

 • Φαίνεται πολύ δύσκαμπτο, με σφιγμένους μύες
 • Φαίνεται πολύ εύκαμπτο (σαν λούτρινη κούκλα)
 • Δεν μπορεί ακόμα να στηρίξει μόνο του το κεφάλι του
 • Αρνείται να αγκαλιάσει
 • Δεν δείχνει την αγάπη του για το άτομο που νοιάζεται γι ‘αυτό
 • Δεν φαίνεται να απολαμβάνει να βρίσκεται με άλλους ανθρώπους
 • Δεν ανταποκρίνεται στους ήχους γύρω του
 • Έχει δυσκολία στο να βάλει τα αντικείμενα στο στόμα του
 • Δεν ανασηκώνει το κεφάλι του για να εντοπίσει ήχους (μετά τους τέσσερις μήνες)
 • Είναι αδύνατον να ηρεμήσει το βράδυ (μετά τους πέντε μήνες)
 • Δεν χαμογελά αυθόρμητα (μετά τους πέντε μήνες)
 • Δεν ενεργεί ώστε να φτάσει αντικείμενα (από έξι έως επτά μήνες)
 • Δεν φλυαρεί (στους οκτώ μήνες)
 • Δεν προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή (στους επτά μήνες)